O nama - Dom za stare Katarina

Dom za stara lica Katarina se nalazi na lepom delu Zvezdare - Beograd. Dom se nalazi u slabo prometnoj ulici, što garantuje mir i opuštenost svih korisnika ovog doma.
Dom za stare - Katarina je otvoren sa ciljem pružanja kvalitetnih usluga starijim licima u domaćoj - kućnoj atmosferi. Dom je opremljen svom neophodnom medicinskom opremom za pokretna, nepokretna i slabo pokretna lica.

Standardna usluga našeg doma za stare Katarina podrazumeva:
- smeštaj u adekvatnom objektu moderne i atraktivne arhitekture
- ishranu adekvatnu starosnoj dobi i zdravstvenom stanju korisnika. Naša kuhinja je opremljena najnovijim uređajima a raznovrsnost kuhinje omogućava svim korisnicima da uživaju u svakom jelu.
- usluga socijalnog rada, druženje, organizovanje raznih manifestacija, razne društvene aktivnosti kojim se unapređuje socijalni i intelektualni život naših korisnika.
- osnovnu zdravstvenu zaštitu. Naši korisnici imaju organizovane redovne medicinske preglede od strane kvalifikovanog medicinskog osoblja. Dom za stare Katarina ima potpisan ugovor sa hitnom lekarskom i transportnom službom.

Korisnici u domu za stara lica Katarina imaju 24-časovni nadzor stručnog osoblja. Naše ljubazno osoblje se trudi da svaki korisnik bude maksimalno zadovoljan uslugom, što se vidi po preporukama koje imamo.
U našem domu imamo mogućnost da smestimo 28 korisnika u konfornim sobama. Sobe su dvokrevetne, trokrevetne, četvorokrevetne i šestokrevetne koje su prilagođene svakom korisniku sa potrebnim pratećim inventarom. Svi korisnici mogu u lepim danima posmatrati panoramu Beograda sa naših terasa koje su velike i prostrane i koje omogućavaju korisnicima da uživaju u svakom danu svog života.
Socijalni radnik pored pružanja usluga socijalnog rada, zadužen je za saradnju sa svim društvenim institucijama radi ostvarivanja određenih prava korisnika.

Nudimo usluge našeg stručnog tima od strane medicinskih sestara - negovateljica:
- Opšta higijena korisnika 24 časa svakog dana
- Svakodnevno praćenje vitalnih funkcija korisnika (merenje krvnog pritiska, temperature)
- Nega nepokretnih korisnika za prevenciju nastanka dekubita
- Davanje per-os i parenteralne terapije
- Previjanje i obrada svih rana

Društveni život korisnika doma za stare Katarina je veoma raznovrstan, organizuju se proslave rođendana, verskih praznika (bez obzira na veroispovest), manifestacije kao i kreativne radionice koje ulepšavaju njihov svakodnevni život.

Ukoliko nam pružite poverenje, znajte da ga nećemo prokockati.
DOBRO NAM DOŠLI - DOM ZA STARE KATARINA.

POZOVITE NAS